Spring naar inhoud

De beginjoare van de Keescheknup

Canavalsvereniging de Keescheknup is in 1962 vanoeët 11 vereniginge in Bêngelder opgerich. Boeëte een auwwieëverbal, dat joarliks doeër de harmenie georganiseerd wieërt, woare geen carnavalsaktiviteiten.
Ut ieësjte besjtuur besjteet oeët Zef Gooijen vuurzitter, Hein Lindner sekretaris en Wiel Rademacher penningmeester. In december 1962 wieërt de ieësjte zitting gehoute en wieërt Math Goffin oeëtgeroope tot ieësjte prins. In de beginjoare wieërt mieëstal twieëmoal een zitting gehoute.
De ieësjte sjlager, gemak doeër Hein Lindner en Harrie Geilen heesj: “Bêngelder Alaaf” op de melodie van Kornblumen blau. Ooch wieërt de vereniging geseerd mit twieë dansmarietjes, Marij Smeets en Ria Solberg. Es hofnar fungeert Wiel Smeets mer ooch Henk Smeets en Jan Kuijpers zin doanoa in diej funksie aktief. In 1965 wieërt de zitting aafgelas doeër ut plotseling uuverlijde van Road van Ellef lid Pierre Peeters.
In 1969 vingt een besjtuurswisseling plaats en wieërt Zef Ackermans sekretaris en Sjeng Peters penningmeester. Ut nuujt besjtuur geet alle aandach sjènke aan de minder gouwe opkoms biej zittinge en anger aktiviteite en probeert mit allerlei aksies de kas te sjpekke. Zoeë wieërt in 1971 een loaterie gehoute mit 1500 loate, de hoofprieës is eene ponnie. In dat zelfde joar wieërt weer eene nuuje sjlager ingesjtuudeerd mit es titel: “Went de voelniswage biej os rondjgeet” van Frank van de Mortel. De muzikale begeleiding biej alle aktiviteite is in henj van de Boerehofkapel o.l.v. Lei Heunen en doa ontsjteet eene gouwe bandj mit de Keescheknup.
In 1973 wieërt onger aanveuring van prins Henk 1 (Henk Smeets) op groeëtse wieëze ut 11-joarig besjtoan gevieërd en vuur de ieësjte kieër wieërt op 3 mieërt eene optoch gehoute. De buurten pakke zich good saame en ut is een enorm sukses. Der trèkke 9 wages en 15 groepe mit, diej allemoal doeër eene deskundige juurie bekieëke waere. Mevrouw Lendfers gieëf in dat joar aan alle lede van de vereniging een medaalje woerop Kesjtieël Roath sjteet aafgebeeld.
Noa ut jubileum kumpt een aksie om nuuj lede aan te trèkke. Sjef Cleven wieërt penningmeester en vervult vanaaf 1974 ooch de funksie van sekretaris. Tot dan toew, drieëgt de Road van Ellef biej alle gelegenhede ee sjwart pak, vuur de mieëste betekent dat ut trouwpak. In 1975 wieërt besjloate om nuuj uniforme aan te sjaffe. De Boerehofkapel wieërt omgedeupt tot Hedelfinger kapel en de nuuje carnavalssjlager haet de titel: “Mit carnaval dan zin vieër bliej” van Yvonne Daniëls. Ooch kumpt weer ee dansmarietje biej de vereniging n.l. Angelique Cremers. Angelique zal nog veuel suksesse goan behoale op nationale en internationale danstoernooje. In 1976 vieërt de Hedelfinger kapel ut 15-joarig besjtoansfieës. Ooch wieërt ut Sjolkebal ingeveurd.
In 1977 wieërt Jos Engelen tot prins oeëtgeroope. Op zieën resepsie in de harmeniezaal krit hae hoeëg bezeuk van de Europaprins en ontvingt saame mit vorst Zef Gooijen een gepaste Europese ongersjeijing.
In 1979 wieërt de harmeniezaal es narretempel verloate en wieërt verhoeësd noa ut sjplinternuuje Ontmoetingscentrum, woeë Frans Pierik es ieësjte prins wieërt oeëtgeroope. Op 4 oktober 1979 passeert biej de notaris in Merkelbek de akte en wieërt een statutaire vereniging opgerich mit dezelfde naam C.V. de Keescheknup, vuurzitter is Zef Gooijen en sekretaris/penningmeester is Sjef Cleven.