Spring naar inhoud

Rabo ClubSupport

Ook CV de Keescheknup doen mee aan de aan de Rabo ClubSupport actie. Een steuntje in de rug van jullie stellen wij zeer op prijs.

Stem op ons via de Rabo App of op rabobank.nl/clubsupport.

Bij voorbaat dank voor uw stem !

Uitslag optocht 2023

Einzelgänger: 1 Kinderlocker; 2 Bankovervaller; 3 Tiny mobiel, gemeentehoes Beekdaelen.

Duo’s: 1 Feldbisschoppen va Bèngelder; 2 Viër pakke de draod weer op; 3 Trek en Trees.

Grote groepen: 1 ’t Kumpt mist dit jaor ut prinsepaar, viër helpe oët es sjpassfanfaar; 2 Vastelaovend geaf os road geal greune energie;

3 Prins Patrick-Day; 4 Mit Vastelaovend geleuve viër in sprookjes.

Wagens: 1 ‘t Kumpt; 2 Viër trappe LOL.

Kinderen: 1 Biej os is de carnaval al 2 jaor in de sop geloape.

Lid van Verdienste 2023

Nils Schattenberg is verkozen tot Lid van Verdienste van de Keescheknup. Nils, bedankt voor je inzet voor de carnavalsvereniging en de vasteloavend in Bèngelder.

vasteloaveswitte Prins Patrick II

Ich Prins Patrick de tweëde, Prins van ut Keeschjeriek, Hertog van de Eindstraot, Groaf van de Alfa,
Ridder in de orde van ut Kumpt, de Veteranen van Joabik en de Oktoberfieste.
Verkloar hiebie trouw te blieve aan ut Keeschjeriek en aan al zien wette.
Zo woarlik helpe mig ut masker.
Ich goan in 2023 regere euver alle Knup en Knupkes van Bengelder.
Hoapelik zurgt gier same mit mich d’r vuur dat de kommende Vasteloavend weer goot zal schlage.
Hiebie wil ich noe euver gaon mit ut veurlese van mien 11 Vasteloavendswette:


Ten ieësjte: Es 59e Prins van de Keescheknup wil ich, same mit miene wieze Raod van Elf, d’r vuur
zurge dat ut weer unne onvergeatelijke Vasteloavend wieërt.


Ten tweëde Noa drie joar Prins Branko eindelik un anger gezig, Branko bedankt veur de drie
geweldige joare mer ich probeer ut toch in 1 joar veur elkaar te kriege.


Ten driede: Carnaval viere kins ze neet alleen. Dus ooch ich doon ut dees carnaval neet alleen. Ich
bin dan ooch blie dat ich ug moog vertille dat ich ut dees carnaval same goan doon mit
mien prinses Vivian en ajdudant No.


Ten veerde: Ut zit bie os in de Familie, in 1986 zelf Jeugdprins geweas, in 1992 miene broor Eric
de Prins van de Keescheknup en in 2017 mien dochter Maud jeugdprinses. Ut wurd noe
dus alweer un geweldig carnavals seizoen.


Ten viefde: Bie de Zaate Hermenie ’T Kumpt breng ig mit mien sjuuf leave in de brouwerie.
Mit de Vasteloavend goa ig dat bie de Keescheknup oog doan.


Ten zusde: Jedereen mot mit goan in de optog of zurge veur veul publiek langs de weag,
Vanaaf murge goan vier doa mit zien alle hel aan werke.


Ten zieëvende: Noa de Vasteloavend moge bie de Bavaria, mer oog bie mig heem, alleen nog mer leage
beervate sjtoan.


Ten achste: Oog wil ig dat alle vereeniginge van Bengelder zich mit de Vasteloavend samepakke,
om dizze narretempel mit de Vasteloavend mit z’n allen op de kop te zette.


Ten neugende Alle Luuj zint verplig zig mit de Vasteloavend heel goot te amuzzere.
Luuj die doa probleme mit hubbe motte zich perseunlik bie mich melje


Ten tieënde: Euver drie weake is os eigen receptie en euver veer weake is ut Vasteloavend,
Vur hubbe dus neet heel veul tied mier om in de echte vasteloaves sjtumming te
komme.


Ten ellefde: Als letzte punt wil ich geer dat vier hiej in Bengelder de Vasteloavend in iere zulle
houwe, en dat de jeugd zich bie os aansjluut om ooch in de toekoms de Vasteloavend
same mit os te kinne blieve viere.


Oetgegeave in ut Ontmoetingscentrum van Bèngelder,
Op de een-en-twintigste van de ieësjte, 2023
Ich Prins Patrick de tweëde, Alaaf
Keescheknup, Alaaf . . .
Bengelder, Alaaf . . .

Prinsebrunch 2023

Brunchkaarten zijn verkrijgbaar vanaf 31 januari t/m 15 februari bij Anja Debets, Geerstraat 33 in Bèngelder. Op dinsdag en woensdag vanaf 18.00 uur tot 20.00 uur. De prijs van een kaart bedraagt 8,50 euro. Betaling met QR-code is mogelijk.

Herfstwandeling 2022

Zondag 13 november 2022

Afstanden: 6-14-20-26 Kilometer

Starttijd: Vanaf 08:00 uur

Vertrekplaats:

Ontmoetingscentrum Bingelrade

Dorpsstraat 145 6456 AC

Info:www.cvdekeescheknup.nl