Spring naar inhoud

Vieër wille een carnavalsvereniging

Ut woar kirmesdaensdig 13 november 1962, snachs om 2 oëer. Zef van Gooijen hauw zich juus lekker werm naeve Mia genèsteld en woar in zieëne ieësjte sjloap. Opins sjrikt hae wakker! Wat maach dat zin? Gerammel aan de sjloapkamervinster en eene hoop laeve om de boeët! Hae sjteet op, makt de vinster oape en zuut een ludder taege de gieëvel sjtoan mit un deel man derop en der naeve. “Vieër wille een carnavalsvereniging” woar ut eenigste wat ze reepe. “Dan richt uch een op en loat mich mit rus”, woar de iëesjte reaksie van Zef. Op en aan de ludder sjtonge Zef Offermans, Gerard Goffin, Wiel Rademacher, Lei van de Camp en Harie Cremers.
Noadat ze aan Zef Gooijen oeëtgelag houwe wie men, midde in de nach, op dit idee gekomme waas, woeërt de aafsjproak gemak hiej nog èns op teruk te komme, went alle alcohol oeët ut bloot verdweene woar. Viërtieën daag later woar ut zoeë wieët en keeme ze mit zen zuzze biejeen en woeërt aafgesjproake alle vereniginge van Bêngelder vuur een vergadering op te roope. Ut woare juus 11 verenigingen teweete: de harmenie, de voetbalklup, de KAJ, de sjeetklup, de doeëveklup, de voljaervereniging, de mandolieneklup, de vrouwebontj, de jong boere, de ouw boere, en de mieënwirkersbontj.
Op die vergadering woeërt lank en breet gekalt en tenlangelètste woeërt ut volgende besjloate. Der woeërt een carnavalsvereniging opgerich mit de naam “Keescheknup”. Jieëder vereniging lieëverde twieë man en doa woeërt eene Road van Ellef en ee komitee van saamegesjtild. De ieësjte prins moosj oeët de kajotters komme en moos ongetrouwt zin. Zoeë vong in december 1962 in de harmeniezaal de ieësjte zitting plaats mit de volgende Road van Ellef: Sjeng Peters, Sjang Smeets, Zef Zuylen, Frans Herberighs, Tom Cörvers, Zef Ackermans, Gerard Goffin, Jo Luyten, Harie Von den Hoff, Willem Clement en Jan Engelen. Ut ieësjte komitee besjtong oeët: Zef Gooijen (vorst), Hein Lindner, Wiel Rademacher, Ton Kuijpers, Hub Urlings en Pierre Peeters. En zoeë zin de grondjlèggers van de Keescheknup begos, en dat is noew al 44 joar geleije!!!