Spring naar inhoud

Van 2 x 11 joar noa 3 x 11 joar

1981 begint rampzalig vuur de carnavalsvereniging! Allerieësj is de optoch van prins Jo 2, Jo v.d. Weijer totaal verraegent en wieërt ingebroake in de kloeës van ut Ontmoetingscentrum. Hiejbiej wieërt de opbrings van de zoaterdig mitgenomme. Bêngelder krit de vuurseleksie van de Limburgse Buuttekampioensjappe toegewieëze. Ze waere op 13 november in ut Ontmoetingscentrum gehoute. In 1982 kumpt weer een aksie vuur nuuj lede en wieërt ut zaat hermenieke OKE opgerich.
In 1983 wieërt eene nuuje carnavalssjlager aan de luuj vuurgesjtèlt mit de titel: “Es ich van ut hoogveldj kom geloope” van Noël Philips. De zitting wieërt hoofzakelik ingevuld doeër eige artieste. Op 25 februwarie 1983 geet prins Henk 3 (Henk Pierik) mit zieëne Road van Ellef saame mit zaate hermenie OKE noa de Frank Kramer show. Ooch wieërt een nuuj besjtuur geformeerd teweete: Sjef Cleven, Pierre Cremers, Jan Daemen, Jos Engelen, Harrie Geilen, Hein Goffin en Lambert Schneiders. Wae hiejvan vuurzitter mot waere dat kumpt later aan de orde, mer Lambert Schneiders wieërt penningmeester.
Op zoaterdig 14 januwarie 1984 biej ut Prinsebal wieërt Jeu Janssen oeëtgeroope tot 22 ste prins van de Keescheknup. Hae geet regeere es prins Jeu 1. Versjillende jubileumaktiviteite volgen noew, mit es hoeëgtepuntj de resepsie op 11 februwarie woeë een aantal jubilarissen gehuldigd waere. Zef Gooijen is 22 joar vorst, Wiel Rademacher en Jan Engelen zin 22 joar lid. Ooch waere nog 11 lede gehuldigd diej mieë es 11 joar lid zin. Noa dit jubileum verloate een aantal lede de vereniging en geet men zeuke noa nuuj lede.
In 1985 wieërt Harrie Geilen vuurzitter en Lambert Schneiders vorst van de Keescheknup. Vanaaf 1986 wieërt gesjtart mit een donateursaksie in Bêngelder omdat de verenigingskas danig laeg begint te waere. Op de resepsie van prins Heinz 1 op zondig 9 februwarie wieërt Angelique Cremers gehuldigt vuur 11 joar trouwe deens es dansmarietje biej de Keescheknup.
In 1987 zuut de Road van Ellef der es volg oeët: Jan Daemen, Jos Engelen, Hein Goffin, Jos Goffin, Jean Huntjens, Jeu Janssen, Adri van Megen, Jos Schmetz, Lambert Schneiders, Harie Theunissen en Jo van de Weijer. De funksie van penningmeester wieërt vanaaf noew bekleidj doeër Adri van Megen.
In 1989 vingt der een deegelikke verjonging van de vereniging plaatsj en vuur de zitting op 27 januwarie 1990 kint de nuuje vorst Sjef Cleven, de nuuje Road van Ellef aan ut publiek vuursjtille teweete: No Debets, Jos Engelen, Marc Goffin, Léon Goffin, Jean Huntjens, Adri van Megen, Heinz van Megen, Henri Theunissen, Henry Theunissen en Jo van de Weijer. Ron Theunissen wieërt de nuuje hofnar van de Keescheknup.
In 1991 kumpt ee joar dat gene optoch gehoute kint waere doeër de golfoeërlog. Prins Marc 1 is doa de dupe van, mer de aktiviteite binne in het centrum goan toch geweun doeër. In 1992 kumpt os besjtuurslid Pierre Cremers plotseling te uuverlijde. In 1993 hubbe vieër mit prins Léon 1 eene fantastische carnavalsoptoch mit sjitterent waer. Mit Ron 1 aan de mach wieërt in 1994 ee fieëskomitee opgerich om ut 3 x 11-joarig besjtoan te goan vieëre.
Alle Keescheknup en knupkes krieëge de kans, de joarelange inzet van de carnavalsvereniging te waardeere biej ut 3 x 11-joarig jubileum.