Spring naar inhoud

Op noa ut jubileum 4 x 11 joar

In het millenniumjoar 2000 is Nico Bakker oeëze prins. Hae wieërt op 22 januwarie oeëtgeroope. Op die zitting brikt heum de angs-zjweet oeët, went een boeëkdanseres heum een wurgsjlang om de hals hingt. Biej zieën drukke resepsie zin Léon Goffin, Marc Goffin, Henri Theunissen en Ron Theunissen jubilaris, al 11 joar der biej. Ut is ooch vuur Nico een geweldige ervaring om prins van de Keescheknup te zin.

Noa Nico 1 krieëge vieër ut joar doa noa weer eene Nico. Ut is Nico 2 baeter bekint es Nico Sijstermans van zaate hermenie ‘t Kumpt. De luuj van de Eindsjtroat vinge dat zoeë fijn dat ze de sjtroat verseere en die omdeupe in Prins Nico2-sjtroat. Dat is een sjoeën begin van eene daag mit es aafsjleeting de resepsie die druk bezoch wieërt. Nico’s dochter Talassa wieërt op heur sjoeël prinses en Nico 2, de Road van Ellef en ‘t Kumpt goan doa op bezeuk. Dat is toch een groeëte verrassing.
Mit Tim Schmetz hubbe vieër in 2002 inèns weer eene ganse jonge prins. Es jong van achttieën joar deet hae ut biezonjer good. Zieëker aafgekieëke van zieën ouwejs.
In de aanloop noa carnaval sjturf echter zieëne opa en wieërt de resepsie een waek oeëtgesjteld. Doa noa is hae weer in sjtumming om op een gepaste maneer carnaval te vieëre. Mer biej ee bezeuk aan de Kempernaaze in Zitterd sjneuvele heum, in zieën enthousiasme, de veere van de prinsepatsj.
In 2003 is het Frank Schoonbroodt, hertog van de Sjtegel, dae ut neet alleen te zègge krit uuver Bêngelder, mer uuver gans Onderbanken. Hiejvuur haet hae waal een paar bodygards van ‘t Kumpt ter besjikking, die ooch zurge vuur de bewaking van zieëne eige wage, woeë op de tekst “Prins Frank 1” is aangebrach.
Op vrieëdig 28 februwarie is de Blauw Sjuut vuur de ieësjte kieër in Bêngelder en biej de sjluuetel-uuverdrach wieërt aan Frank 1 dan ooch de sjluuetel van de gemeente uuverhandigd. Op de zitting van 17 januwarie 2004 traet Frank 1 aaf, al dansend mit zieën Tonia, op muziek van zieën leedje: “Eenmoal prins te zin”.
Es nuuje heerser traet dan Rob Mets noa vuure. Wat is dat geweldig, dat eene moment van die oeëtverkeezing. En dan de optoch, biej prachtig waer ee kleurrieëk sjpektakel. En es aafsjleeting van de carnaval op daensdig noa Joabik. Rob 1 mit de jeugdprinses van de Appelkietschkes saame vuurop in de polonaise. Bêngelder en Joabik woare één!
Al versjillende joare lid van de Road van Ellef is ut in 2005 de buurt aan vriegezel Aries Haest om de scepter uuver Bêngelder te zweaje. Es gemeenteambtenaar krit hae van de burgemeester “extraa verlof” om die carnavalsdaag te regeere uuver ut Keescherieëk, want ut gemeentelik-apperaat likt die daag toch al plat. Ut is ooch vuur prins Aries 1 een geweldige carnaval.
Zoeë tot hiej en effe neet wieëjer, want dat zult ger waal vernumme in een volgende oeëtgave uuver 11 joar. Want vieër gont os noew opmaake vuur os 4 x 11-joarig besjtoan. Oeëtgegaeve in Bêngelder, februwarie 2006.