Spring naar inhoud

Optocht reglement

  1. Deelnemers en toeschouwers van de optocht doen dit geheel op eigen risico.

  2. Iedereen is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van het optochtcomité, leden van de carnavalsvereniging of verkeersregelaars die de optocht begeleiden.

  3. Deelnemers mogen pas starten als ze opdracht krijgen van het optochtcomité.

  4. Na de ontbinding van de optocht dient men de openbare weg zo vlug als mogelijk vrij te maken zodat het normale verkeer hier geen hinder van ondervindt.

  5. Wagens en andere “bouwwerken” dienen deugdelijk gebouwd te zijn, met dien verstande dat ze geen gevaar op leveren voor deelnemers en toeschouwers. De C.V. behoud zich het recht om deelnemers op basis van deze regel te weigeren / uit te sluiten van deelname.

  6. Deelnemers dienen zich dusdanig te gedragen zodat zij zich zelf , andere deelnemers en bezoekers niet in gevaar brengen waardoor zij letsel op kunnen lopen. De C.V. behoud zich het recht om deelnemers op basis van deze regel te weigeren / uit te sluiten van deelname.

  7. De bestuurder van het deelnemende voertuig mag tijdens de optocht geen alcohol nuttigen.

  8. In het algemeen dient elke deelnemer zich te houden aan de Drank en Horecawet.

  9. In alle punten waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van C.V. de Keescheknup i.s.m. het optochtcomité.

  10. Door middel van inschrijving, via het optochtformulier op de site, accepteert men de voorwaarden in dit reglement.