Spring naar inhoud

vasteloavend 2022

Aangezien het coronavirus ons nog steeds in de greep heeft kunnen we de vasteloavend niet vieren in de vorm zoals we hem graag zouden willen vieren. Na de afgelasting van de zitting met proclamatie zal ook de receptie en de optocht niet kunnen doorgaan.

Echter ons motto is: “de vasteloavesvlam mot blieve brenne”. Daarom hebben we besloten om een alternatief programma samen te stellen om het vasteloavesgeveul vast te houden.

Uiteraard is dit alles onder voorbehoud en volgens de dan geldende coronamaatregelen. Eventuele wijzigingen en / of aanvullingen zullen dan gecommuniceerd worden via Facebook en de site van de Keescheknup.

Alternatief programma:

Vrijdag 25 februari 2022 om 19.00 uur: opening vasteloavend met het ontsteken van de vlam en het hijsen van de vlag ( locatie Ontmoetingscentrum ).

Zaterdag 26 februari 2022 om 14.11 uur: “Vasteloavesrondgang door Bèngelder”. Start en route volgens de reguliere optochtroute. . Deelname is voor iedereen mogelijk, dus laten we er een mooie bonte stoet van maken. Aansluiten kan ook later op de route. Ontbinding bij het puthuisje.

Zondag 27 februari 2022: Coronabrunch in het Ontmoetingscentrum om 12.11 uur. Er zal tijdens de brunch een artiest optreden. Er zijn alleen zitplaatsen met 1,50 meter afstand. Een corona toegangsbewijs zal nodig zijn en er dienen mondkapjes te worden gedragen bij verplaatsing. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de brunch aan tafel geserveerd.

Wilt u deelnemen aan deze brunch ( kosten € 7,50 per persoon ) dan kunt u zich opgeven tot en met vrijdag 18 februari door het overmaken van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer NL53RABO0146720040 tnv CV de Keescheknup. Graag naam en adres vermelden zodat de kaarten aan huis kunnen worden bezorgd.

Hopelik kinne vier op dees meneer toch ee stukske van ozze prachtige vasteloavend belaeve, ut geveul van vastelovend preuve.

Blief allemoal gezondj.