Spring naar inhoud

Jeroen en Daisy

Daisy Vroemen en Jeroen Duits hebben deze Oorkonde ontvangen voor hun jarenlange inzet als EHBO bij de Herfstwandeling, meehelpen in de bediening, deelname aan optochten en als spelend lid bij Zaate Hermenie ‘t Kumpt alsook voor hun betrokkenheid bij de Vasteloavend in Bèngelder.