Spring naar inhoud

QR Code 2

Het Puthuisje Bingelrade

Het puthuisje (Kruisstraat nabij Dorpsstraat) is in de 19de eeuw opgetrokken in mergel rond een kern van vakwerk en hout uit 1664. Het jaartal staat op een kapbalk. Dit gebouw met spitsdak bevat een ronde bakstenen waterput met een diepte van ongeveer 30 meter.

Het raderwerk is gemaakt van hout en is nog gedeeltelijk aanwezig. Het water werd, nadat het naar boven was gehaald, in een goot uitgegoten. De goot kwam uit in een hardstenen uitloopbak aan de buitenkant van het Puthuisje. Daar werd het water in emmers opgevangen.

Het op een kleine kapel lijkend romantisch puthuisje heeft wit afgestreken buitenmuren.

In 2010 werd het monumentale puthuisje gerestaureerd.