Spring naar inhoud

Prinsebrunch 2020

Prinsebrunch C.V. de Keescheknup

Ook dit jaar organiseren de Keescheknup wederom een prinsebrunch. Deze vindt plaats op zondag 23 februari om 12.00 uur in het Ontmoetingscentrum.

De brunch bestaat uit: soep, spek en ei, brood met gehakt, broodje ham/kaas, vlaai en onbeperkt koffie/ thee. Kaarten voor deelname hieraan zijn te verkrijgen vanaf 1 februari t/m 15 februari à € 7,50 bij fam. Finger, Dorpsstraat 159, tel. 046-4426003.

Beleefd uitnodigend, C.V. de Keescheknup.

Optocht 2020

Op zaterdag 22 februari 2020 trekt de optocht weer door de straten van Bèngelder.

Opgeven kan vanaf heden door het invullen van het inschrijfformulier op de site.

Optochtnummers kunnen worden opgehaald op zaterdag  22 februari  vanaf 12.00 uur tot 13.45 uur bij Gasterie Hedelfinger, Quabeeksweg 1.

Optochtroute: Dorpsstraat-Eindstraat-Kruisstraat-Geerstraat-Maastrichterweg-Dorpsstraat waarna ontbinding bij het Ontmoetingscentrum.

Beleefd verzoeken wij inwoners langs de route hun auto’s elders te parkeren. Bij voorbaat dank!

Vasteloaveswitte Prins Branko I

Ich Prins Branko de ieësjte, Prins van ut Keeschjeriek, Hertog van de Gierstroat, Groaf van alle Notarissen, Ridder in de orde van de Mansluujzitting, ut zjumwater en koakclub De Opsjuppers. Verkloar hiebie trouw te blieve aan ut Keeschjeriek en aan al zien wette. Zo woarlik helpe mig ut masker. Ich goan in 2020 regere euver alle Knup en Knupkes van Bengelder. Hoapelik zurgt gier same mit mich d’r vuur dat de kommende Vasteloavend weer goot zal schlage. Hiebie wil ich noe euver gaon mit ut veurlese van mien 11 Vasteloavendswette:

Ten ieësjte:             

Es 58e Prins van de Keescheknup zal ich probere om Bèngelder de kommende Vasteloavend totaal op de kop te loate stoan. Ich es Prins van de Keescheknup mot echter waal probere om rechtop te blieve laupe.

Ten tweëde             

Es bewoner van de Gierstroat verwag ig dat de ganze Gierstroat mit Vasteloavend de vlag 3 daag oethingt. Dat auch ginne riskeert om mit die daag op vakantie te goan. Auch ich sjtèl mien vakantie oet. Dus verseer uch hoës en zurg dat Bèngelder road, geal en greun kleurt.

Ten driede:             

Op mien werk bin ich gewènt om ut werk te delegeren,  echter mit de Vasteloavend zal ich zelf veurop laupe en ut tempo aangeave.

Ten veerde:            

Es pap van 2 kinger ving ig ut hiël belangriek dat alle Kènjer mit doon aan de Vasteloavend. Hiebie roop ich dan auch alle Kènjer va Bèngelder op om de Vasteloavend in os durp volop mit te viere. Dat ze mitdoon in de optoch en mit Knupkes mit vasteloavestalent.

Ten viefde:             

Omdat ich waal van un fieëske hout mit goeie muziek, haup ich dat Zaate Hermenie ’t Kumpt os oog dit joar weer muzikaal zal gaon vergezelle.

Ten zusde:            

Mit de vasteloavend-tiëd zal ich mich get minder bemeuje mit ut zjumwater. Ich zal mich dan miër ontferme euver ut bronwater mit ut witte kreagske.

Ten zieëvende:       

Es Notaris maak ich sumpele teksten lestig mer mit de Vasteloavend probeer ich alle lestige dènger sumpel te houte.

Ten achste:            

Ich roop jeekerein op om good te eate mit de vasteloavend. Ich haup dat de Opsjuppers mich neet in de sjteek loate en zurge veur unne goeie boam mit de vasteloavend.

Ten neugende:        

Ich wil noe alvast de Keescheknup bedanke dat ze de keuze op mich hubbe loate valle, mer ja, ze kooste ooch neet angesj miër.

Ten tieënde:           

Dat ich bliej ben dat mien vrouw Ilse, weliswaar neet neave mich sjteit als Prinses, mer saame mit Kjell en Mats, ganz achter mich sjteit en volop de vasteloavend mit mich mit zal viere.

Ten ellefde:            

Mit de Vasteloavend in ut Centrum schroeve vier de sjnelheed flink omhaug. Dat jekereein zich amuseert mit alle vasteloaves activeiten en veul sjpass en plezeer mak.

Bèngelder GEAF GAAS!!!

Oetgegeave in ut Ontmoetingscentrum, Op de ach-tiende van de ieësjte, 2020 Ich Prins Branko de ieësjte, Alaaf Keescheknup, Alaaf . . . Bengelder, Alaaf . . .                                                             

Prins Branko IOp zaterdag 18 januari is Branko Reumkens geproclameerd als Prins van de Keescheknup.
Prins Branko I is getrouwd met Ilse en heeft twee zonen, Kjell en Mats. Onze Prins is 44 jaar en werkzaam als notaris bij Metis notarissen in Beek. Ook is hij lid van kookclub “de Opsjuppers” en op sportief gebied lid van het “zaterdagmorgen sportteam”bij Reuvers.
De receptie van Prins Branko is op zaterdag 15 februari om 19.33 uur.

Vasteloavestalent gezocht !

Op carnavalszondag 23 februari organiseert C.V. de Keescheknup een nieuwe activiteit: Knupkes mit vasteloaves talent, speciaal voor onze jongste carnavalsvierders. Deze zal worden gehouden in het O.C. te Bingelrade van 18:00 tot 20:00.

Op deze avond staat het podium klaar voor iedere jonge carnavalsvierder die zijn  carnavalsact wil showen , van zang en dans tot buut, kortom alle talent is welkom.

Deze avond wordt gepresenteerd door Kelly van de Lump. Kelly is ooit zelf op jonge leeftijd begonnen met zingen en optreden  en heeft reeds enkele keren deelgenomen aan het K.V.L en het T.V.K.  Zij zal ons deze avond ook laten genieten van haar eigen carnavals repertoire.

Dus ga aan de slag en laat alle aanwezigen genieten van jouw/jullie optredens. Uiteraard is iedereen welkom, ouders, grootouders, familie, vrienden….zodat we er met zijn allen een gezellige carnavalsactiviteit van maken.

Aansluitend aan deze talentenjacht is er carnavalsbal met DJ Mike. Deze aktiviteiten zijn beiden vrij toegankelijk.

Wil je mee doen aan deze talentenjacht  geef je dan op door een mail te sturen naar info@cvdekeescheknup.nl.  Vermeld hierbij je naam , leeftijd, aantal deelnemers en het soort act.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie: 06-42692419 (Ron Theunissen )

Carnavalszitting met prinseproclamatie!

Op zaterdag 18 januari 2020 vindt de jaarlijkse zitting met proclamatie plaats. Op deze avond zal er afscheid worden genomen van onze prins Luc I. Aansluitend wordt de nieuwe prins geproclameerd. Deze zitting wordt omlijst met tal van artiesten:

Sjpringleavend ( zang )

Ton Klaessen ( buut )

Christel & Quinn ( zang )

Bas van Neer ( buut )

Twiee Gewaejde ( zang )

Big Benny ( zang )

Aanvang van de zitting is om 19.33 uur, de zaal gaat open om 18.33 uur. De activiteit vindt plaats in het Ontmoetingscentrum, Dorpsstraat 145 te Bingelrade. Entree is € 11,00 in de voorverkoop en € 13,50 aan de kassa (indien nog beschikbaar). Kaarten zijn verkrijgbaar bij familie Finger, Dorpsstraat 159 in Bingelrade (tel: 046-4426003).

Beleefd uitnodigend,

Bestuur en leden CV de Keescheknup.