Spring naar inhoud

vasteloavend 2022

Aangezien het coronavirus ons nog steeds in de greep heeft kunnen we de vasteloavend niet vieren in de vorm zoals we hem graag zouden willen vieren. Na de afgelasting van de zitting met proclamatie zal ook de receptie en de optocht niet kunnen doorgaan.

Echter ons motto is: “de vasteloavesvlam mot blieve brenne”. Daarom hebben we besloten om een alternatief programma samen te stellen om het vasteloavesgeveul vast te houden.

Uiteraard is dit alles onder voorbehoud en volgens de dan geldende coronamaatregelen. Eventuele wijzigingen en / of aanvullingen zullen dan gecommuniceerd worden via Facebook en de site van de Keescheknup.

Alternatief programma:

Vrijdag 25 februari 2022 om 19.00 uur: opening vasteloavend met het ontsteken van de vlam en het hijsen van de vlag ( locatie Ontmoetingscentrum ).

Zaterdag 26 februari 2022 om 14.11 uur: “Vasteloavesrondgang door Bèngelder”. Start en route volgens de reguliere optochtroute. . Deelname is voor iedereen mogelijk, dus laten we er een mooie bonte stoet van maken. Aansluiten kan ook later op de route. Ontbinding bij het puthuisje.

Zondag 27 februari 2022: Coronabrunch in het Ontmoetingscentrum om 12.11 uur. Er zal tijdens de brunch een artiest optreden. Er zijn alleen zitplaatsen met 1,50 meter afstand. Een corona toegangsbewijs zal nodig zijn en er dienen mondkapjes te worden gedragen bij verplaatsing. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de brunch aan tafel geserveerd.

Wilt u deelnemen aan deze brunch ( kosten € 7,50 per persoon ) dan kunt u zich opgeven tot en met vrijdag 18 februari door het overmaken van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer NL53RABO0146720040 tnv CV de Keescheknup. Graag naam en adres vermelden zodat de kaarten aan huis kunnen worden bezorgd.

Hopelik kinne vier op dees meneer toch ee stukske van ozze prachtige vasteloavend belaeve, ut geveul van vastelovend preuve.

Blief allemoal gezondj.

Delta glasvezel infobus

Delta glasvezel infobus in Bingelrade.

Op maandag 24 januari staat de Delta infobus de gehele dag op de parkeerplaats bij het O.C. Twijfelt u nog en hebt u vragen , ga dan gerust langs. Anderzijds kunt u zich ook direct met onderstaande link aanmelden en dan steunt u C. V. De Keescheknup ( geen extra kosten ) en ontvangt u zelf ook nog eens een korting van 25 euro.

Namens de Keescheknup bedankt.

http://aklam.io/srrQVF

Online glasvezel informatieavond

Online glasvezel informatieavond woensdag 12 januari

De glasvezelcampagne van DELTA Fiber Netwerk in de gemeente Beekdaelen is je vast niet ontgaan. Als 35% van de inwoners ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk in ons dorpen vóór 26 januari 2022 een abonnement afsluit, komt er glasvezel.

Wist je dat je niets extra’s betaalt voor de glasvezelaansluiting? Je hoeft alleen een abonnement af te sluiten bij één van de vier telecomaanbieders. Dat betekent dat je onderaan de streep niet meer betaalt dan nu (of soms zelf minder), maar wel alle voordelen heeft van glasvezel. Overstappen is eenvoudig en er is veel hulp beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.gavoorglasvezel.nl en vul je postcode in.

Heb je nog vragen over glasvezel? Meld je dan aan voor de online informatieavond op woensdag 12 januari 2022 om 19.30 uur.

Tijdens een presentatie van 45 minuten wordt je geïnformeerd over de voordelen van glasvezel, de toekomstige mogelijkheden, de aanleg, en de diverse abonnementen. Via de chat kun je direct je vragen stellen.

Meld je hier aan: https://www.deltafibernetwerk.nl/online-informatieavonden/beekdaelen-bingelrade-merkelbeek-jabeek-puth-schinnen-sweikhuizen/

clubactie Delta glasvezel

Bent u voornemens om over te stappen naar glasvezel van Delta ?

Voor iedere aanmelding ontvangen de Keescheknup € 50,- en U zelf € 25,-.

Gebruik dan de onderstaande link van CV de Keescheknup:

http://aklam.io/srrQVF

Alvast bedankt voor uw steun.

Bestuur en leden CV de Keescheknup

carnavalszitting afgelast

Beste Keescheknup en Knupkes,

De huidige situatie rondom het Coronavirus, de bijbehorende maatregelen en de onzekerheid mbt het verdere verloop heeft ook zijn weerslag op de carnaval. Dus hebben we met pijn in ons vastelaoveshart moeten besluiten om de zitting van 15 januari 2022 af te gelasten.

Blijf allen gezond, os vastelaovesvlam blief brenne.

Bestuur en leden CV de Keescheknup

Herfstwandeling afgelast !

Gezien het oplopend aantal coronabesmettingen, de toenemende druk op de zorg en voor de gezondheid en veiligheid van vrijwilligers en wandelaars hebben we besloten om de Herfstwandeling 2021 af te gelasten. Hopelijk kunnen we 13 november 2022 wel weer een wandeltocht organiseren.

Wandelcomite Keescheknup Bingelrade.

corona-vastelaovend 2021

De vastelaovend is weer voorbij. Wat was het een vreemde beleving tijdens deze coronapandemie en de bijbehorende lockdown. Door deze omstandigheden heeft CV de Keescheknup met pijn in het carnavalshart moeten besluiten om georganiseerde activiteiten niet te laten plaats vinden.
Prins Branko en Adjudant Wim hebben het vastelaovesvuurtje toch aangewakkerd en zijn de leden van de CV een flesje Corona en een theelichtje met de opdruk “blief vlamme”gaan aanbieden. We hebben toen als vereniging besloten om posters te verspreiden. “Os vastelaovesvlam blief brenne” stond hierop afgebeeld met werkeloze steken en de scepter die toch een vlam in onze harten brandend houdt. De achtergrond was een opklarende lucht met rood-geel-groene ballonnen hetgeen symbool staat dat er weer hoop gloort aan de horizon.
Prins Branko en Adjudant Wim hebben de vastelaovesvlam vervolgens als een lopend vuurtje door Béngelder laten gaan. De toorts verscheen meer en meer in de straten van ons dorp. Prachtig was het om te zien dat de huizen in navolging van de vlam werden versierd. Vlaggen, posters, lampjes, creaties in tuinen en achter ramen. Als Keescheknup en Knupkes mogen jullie trots zijn op de wijze waarop heel Béngelder straalde met de vastelaovend. Een mooie uiting van verbondenheid. Wederom hebben we laten zien waar een klein dorp groots in kan zijn.
Als dank zijn de versierde huizen gedecoreerd door de Prins met bijbehorende linten en bedankje. Ook zijn er spontane ideeën ontstaan, op meerdere plaatsen hebben vuurkorven gevlamd, de toorts met de vlam heeft bij het OC tijdens de vastelaovend gehangen er is een wandeltocht geweest langs de optochtroute. Ook was er een kleurplaatwedstrijd waaraan meerdere kinderen hebben deelgenomen.
Deze vastelaovend is dus gelukkig niet helemaal geruisloos aan ons voorbij gegaan. We gaan ook als Keescheknup vol goede moed op weg naar het volgende seizoen. Hopelijk kunnen we dan in 2022 weer vieren zoals vastelaovend bedoeld is, samen, verbroederend, lachen en sjpass maken.
Blijf allemaal gezond en steun elkaar in deze moeilijke tijd en vergeet niet de “vlam blief brenne”. Vastelaovend zit van binnen…..
Prins Branko Alaaf, Béngelder Alaaf, Keescheknup Alaaf.
Bestuur en leden CV de Keescheknup.

vastelaovend 2021

Beste Keescheknup en knupkes,

Vastelaovend 2021 nadert met rasse schreden. Echter met de huidige lockdown en de daarbij behorende maatregelen is het onmogelijk om enige vorm van georganiseerde carnaval te vieren. De gezondheid van iedereen staat op de eerste plaats.

De vastelaovend zal thuis gevierd moeten worden met inachtneming van de dan geldende maatregelen. Om toch de vastelaovesvlam brandend te houden is het een mooi gebaar om Béngelder en uiteraard heel Limburg rood-geel-groen te kleuren. Versier de huizen,hang de vlag uit, laat de lampjes  branden. Als carnavalsvereniging zullen we ook een poster bij iedereen thuis bezorgen die de huidige situatie symboliseert. Een vastelaovesvlam die we brandend moeten houden. Als we met zijn allen deze poster zichtbaar ophangen stralen we uit dat de vastelaovend in ons hart zit.

Laten we samen toeleven naar een hopelijk coronavrije vastelaovend 2022.

Blijf allemaal gezond en let op elkaar, vastelaovend blijft bestaan.

Bestuur en leden CV de Keescheknup

wasserij de Wasbeer

Onlangs hebben we een sponsoring ontvangen van wasserij de Wasbeer uit Oirsbeek. CV de Keescheknup bedankt u hartelijk voor deze geste.