Spring naar inhoud

Vasteloaveswitte Prins Branko I

Ich Prins Branko de ieësjte, Prins van ut Keeschjeriek, Hertog van de Gierstroat, Groaf van alle Notarissen, Ridder in de orde van de Mansluujzitting, ut zjumwater en koakclub De Opsjuppers. Verkloar hiebie trouw te blieve aan ut Keeschjeriek en aan al zien wette. Zo woarlik helpe mig ut masker. Ich goan in 2020 regere euver alle Knup en Knupkes van Bengelder. Hoapelik zurgt gier same mit mich d’r vuur dat de kommende Vasteloavend weer goot zal schlage. Hiebie wil ich noe euver gaon mit ut veurlese van mien 11 Vasteloavendswette:

Ten ieësjte:             

Es 58e Prins van de Keescheknup zal ich probere om Bèngelder de kommende Vasteloavend totaal op de kop te loate stoan. Ich es Prins van de Keescheknup mot echter waal probere om rechtop te blieve laupe.

Ten tweëde             

Es bewoner van de Gierstroat verwag ig dat de ganze Gierstroat mit Vasteloavend de vlag 3 daag oethingt. Dat auch ginne riskeert om mit die daag op vakantie te goan. Auch ich sjtèl mien vakantie oet. Dus verseer uch hoës en zurg dat Bèngelder road, geal en greun kleurt.

Ten driede:             

Op mien werk bin ich gewènt om ut werk te delegeren,  echter mit de Vasteloavend zal ich zelf veurop laupe en ut tempo aangeave.

Ten veerde:            

Es pap van 2 kinger ving ig ut hiël belangriek dat alle Kènjer mit doon aan de Vasteloavend. Hiebie roop ich dan auch alle Kènjer va Bèngelder op om de Vasteloavend in os durp volop mit te viere. Dat ze mitdoon in de optoch en mit Knupkes mit vasteloavestalent.

Ten viefde:             

Omdat ich waal van un fieëske hout mit goeie muziek, haup ich dat Zaate Hermenie ’t Kumpt os oog dit joar weer muzikaal zal gaon vergezelle.

Ten zusde:            

Mit de vasteloavend-tiëd zal ich mich get minder bemeuje mit ut zjumwater. Ich zal mich dan miër ontferme euver ut bronwater mit ut witte kreagske.

Ten zieëvende:       

Es Notaris maak ich sumpele teksten lestig mer mit de Vasteloavend probeer ich alle lestige dènger sumpel te houte.

Ten achste:            

Ich roop jeekerein op om good te eate mit de vasteloavend. Ich haup dat de Opsjuppers mich neet in de sjteek loate en zurge veur unne goeie boam mit de vasteloavend.

Ten neugende:        

Ich wil noe alvast de Keescheknup bedanke dat ze de keuze op mich hubbe loate valle, mer ja, ze kooste ooch neet angesj miër.

Ten tieënde:           

Dat ich bliej ben dat mien vrouw Ilse, weliswaar neet neave mich sjteit als Prinses, mer saame mit Kjell en Mats, ganz achter mich sjteit en volop de vasteloavend mit mich mit zal viere.

Ten ellefde:            

Mit de Vasteloavend in ut Centrum schroeve vier de sjnelheed flink omhaug. Dat jekereein zich amuseert mit alle vasteloaves activeiten en veul sjpass en plezeer mak.

Bèngelder GEAF GAAS!!!

Oetgegeave in ut Ontmoetingscentrum, Op de ach-tiende van de ieësjte, 2020 Ich Prins Branko de ieësjte, Alaaf Keescheknup, Alaaf . . . Bengelder, Alaaf . . .